Tay-sachs

Co to jest choroba Tay-Sachsa?
Choroba Tay-Sachsa jest rzadką chorobą dziedziczną, która dotyka głównie niemowląt i małych dzieci. Zatrzymuje prawidłową pracę nerwów i zwykle kończy...
nowe podejście do terapii chorób sachsa
Czy wkrótce pojawi się lekarstwo na Tay Sachsa? Jakie obecnie badania są prowadzone, aby opracować lekarstwo na Tay Sachsa? Jaka jest oczekiwana długo...
tay sachs przyczyną choroby
Choroba Taya-Sachsa jest rzadkim schorzeniem przenoszonym z rodziców na dziecko. Jest to spowodowane brakiem enzymu, który pomaga rozkładać substancje...
objawy choroby Tay-Sachsa
Choroba Taya-Sachsa jest nadmiernie przerażona hałasem i ruchem. bardzo wolno osiąga kamienie milowe, takie jak nauka czołgania się i utrata umiejętno...
Choroba Taya-Sachsa
Choroba Taya-Sachsa jest chorobą genetyczną, która powoduje zniszczenie komórek nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Najczęstszą postacią jest infant...